Atletické příspěvky

Výše atletických příspěvků se stanovuje na každý kalendářní rok zvlášť a to  první lednový týden. O jejich výši rozhoduje výkonný výbor oddílu.
 

Výše příspěvků do atletiky byla na kalendářní rok 2018 (leden - prosinec) stanovena takto:
 
  • členové do a včetně 18 let.....1100 Kč  ( 800 Kč oddílu atletiky, 300 Kč TJ Svitavy)
  • 19 let a víc.............................1200 Kč ( 700 Kč oddílu atletiky, 500 Kč TJ Svitavy)
 
Výše příspěvků od září do konce roku 2018  činí polovinu roční částky:
 
  • členové do a včetně 18 let.....550Kč  ( 400 Kč oddílu atletiky, 150 Kč TJ Svitavy)
  • 19 let a víc.............................600 Kč ( 350 Kč oddílu atletiky, 250 Kč TJ Svitavy)
Daná částka se hradí převodem na účet: 1442736028 / 3030    a nejpozději do 10. 2. 2018.
 
Do poznámky pro příjemce je třeba uvést  jméno za koho je hrazeno a jeho rok narození. V případě že jste příspěvek pro TJ  již hradili v jiném oddílu, uveďte do poznámky v kterém.
 
Důležitá věc:
V případě, že je sportovec členem více oddílů spadající pod TJ Svitavy, uhradí příspěvek pro TJ pouze v jednom z nich (vybere si v kterém). V ostatních hradí už jen oddílové příspěvky (nesmí se zapomenout nahlásit, že členské příspěvky pro Tj byly uhrazeny v jiném oddíle).
 
 
Poznámky:
Některé pojišťovny dětem přispívají na platbu příspěvků ve sportovních oddílech i 500 Kč- informujte se u své pojišťovny. Je nutné jim doložit potvrzení o platbě příspěvků v daném roce ne starší než 3 měsíce. 
Pokud toto potvrzení v papírové podobě potřebujete napište na email: atletikasvitavy@seznam.cz
 
Časté dotazy:
1) Lze uhradit příspěvky na půl roku?  - Ano, lze. Na účet do 10. 2. 2018 zašlete polovinu stanovené částky. První týden v září potom můžete uhradit druhou polovinu na druhou polovinu roku.

2) Jak zjistím, že platba proběhla v pořádku?  Po přijetí platby na účet vám bude do 3 dnů zaslán email o potvrzení platby na emailovou adresu uvedenou na přihlášce. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás na email: atletikasvitavy@seznam.cz

Další informace na: atletikasvitavy@seznam.cz


 
 

TOPlist

aktualizováno: 09.12.2018 20:28:30