Atletické příspěvky

Výše atletických příspěvků se stanovuje na každý kalendářní rok zvlášť a to  první lednový týden. O jejich výši rozhoduje výkonný výbor oddílu.
 

Výše příspěvků do atletiky byla na kalendářní rok 2020 (leden - prosinec) stanovena takto:
 
 • členové do a včetně 18 let.....1500 Kč (1200 Kč oddílové příspěvky, 300 Kč členské příspěvky TJ Svitavy)

 • 19 let a více...........................1400 Kč  ( 900 Kč oddílové příspěvky, 500 Kč členské příspěvky TJ Svitavy)

 
Výše příspěvků na půl roku (leden-červen), činí polovinu roční částky:
 
 • členové do a včetně 18 let.....750 Kč  ( 600 Kč oddílové příspěvky, 150 Kč členské příspěvky TJ Svitavy)
   
 • 19 let a víc.............................700 Kč ( 450 Kč oddílové příspěvky, 250 Kč  členské příspěvky TJ Svitavy)
Daná částka se hradí převodem na účet: 1442736028 / 3030   nejpozději do 29. 2. 2020.
 
Do poznámky pro příjemce je třeba uvést  jméno za koho je hrazeno a jeho rok narození. V případě že jste příspěvek pro TJ  již hradili v jiném oddílu, uveďte do poznámky v kterém.
 
Důležitá věc:
V případě, že je sportovec členem více oddílů spadající pod TJ Svitavy, uhradí příspěvek pro TJ pouze v jednom z nich (vybere si v kterém). V ostatních hradí už jen oddílové příspěvky (nesmí se zapomenout nahlásit, že členské příspěvky pro Tj byly uhrazeny v jiném oddíle).
 
 
Poznámky:
 • Většina pojišťoven dětem proplácí část příspěvků na pohybové kroužky. Částka bývá 500 Kč. Informujte se u své pojišťovny.
  Je nutné jim doložit potvrzení o platbě příspěvků v daném roce ne starší než 3 měsíce. Potvrzení vystavujeme všem plátcům. Toto potvrzení bude k vyzvednutí u jednotlivých trenérů.

   
 • Každý rodič má možnost se přihlásit na výpomoc při pořádání domácích závodů. Za tuto pořadatelskou činnost bývají honoráře cca 200 - 300 Kč/závod.  Přihlásit se lze týden před daným závodem na email atletikasvitavy@seznam.cz.  Temíny domácích závodu jsou zde
 
Pro nové členy: 
Platby příspěvků provádějte až po odevzdání vyplněné přihlášky do atletiky. Jinak vám bude platba vrácena zpět na účet, protože nebudeme vědět, komu platbu připsat.
 
Časté dotazy:
1) Lze uhradit příspěvky na půl roku?  - Ano, lze. Na účet zašlete polovinu stanovené částky. První týden v září potom můžete uhradit druhou polovinu na druhou polovinu roku.

2) Jak zjistím, že platba proběhla v pořádku?  Po přijetí platby na účet vám bude do 3 dnů zaslán email o potvrzení platby na emailovou adresu uvedenou na přihlášce. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás na email: atletikasvitavy@seznam.cz

Další informace na: atletikasvitavy@seznam.cz


 
 

TOPlist

aktualizováno: 25.11.2020 21:06:20