Atletické příspěvky

Výše atletických příspěvků se stanovuje na každý kalendářní rok zvlášť a to  první lednový týden. O jejich výši rozhoduje výkonný výbor oddílu.
 

Výše příspěvků do atletiky byla na rok 2017 stanovena takto:
 
  • členové do a včetně 18 let.....900 Kč  ( 600 Kč oddílu atletiky, 300 Kč TJ Svitavy)
  • 19 let a víc.............................1000 Kč ( 500 Kč oddílu atletiky, 300 Kč TJ Svitavy)
 
Částka se hradí převodem na účet: 1442736028 / 3030
 
Do poznámky pro příjemce je třeba uvést  jméno za koho je hrazeno a jeho rok narození. V případě že jste příspěvek pro TJ  již hradili v jiném oddílu, uveďte do poznámky v kterém.
 
Důležitá věc:
V případě, že je sportovec členem více oddílů spadající pod TJ Svitavy, uhradí příspěvek pro TJ pouze v jednom z nich (vybere si v kterém). V ostatních hradí už jen oddílové příspěvky (nesmí se zapomenout nahlásit, že členské příspěvky pro Tj byly uhrazeny v jiném oddíle).
 
Poznámky:
Co je z příspěvků hrazeno naleznete v přiloženém dokumentu.
Některé pojišťovny dětem přispívají na platbu příspěvků ve sportovních oddílech i 500 Kč- informujte se u své pojišťovny. Je nutné jim doložit potvrzení o platbě příspěvků v daném roce ne starší než 3 měsíce. Toto Vám na požádání vydáme po připsání platby.

Další informace na: atletikasvitavy@seznam.cz


 
 

TOPlist

aktualizováno: 10.12.2017 12:29:13