Atletické příspěvky

Výše atletických příspěvků se stanovuje na každý kalendářní rok zvlášť a to  první lednový týden. O jejich výši rozhoduje výkonný výbor oddílu.

Výše příspěvků do atletiky byla na kalendářní rok 2022 (leden - prosinec) stanovena takto:

 • členové do a včetně 18 let.....1600 Kč (1200 Kč oddílové příspěvky, 400 Kč členské příspěvky TJ Svitavy)

 • 19 let a více...........................1500 Kč  ( 900 Kč oddílové příspěvky, 600 Kč členské příspěvky TJ Svitavy)

 
Výše příspěvků na půl roku (leden-červen), činí polovinu roční částky:
 • členové do a včetně 18 let..... 800 Kč  ( 600 Kč oddílové příspěvky, 200 Kč členské příspěvky TJ Svitavy)
   
 • 19 let a víc.............................750 Kč ( 450 Kč oddílové příspěvky, 300 Kč  členské příspěvky TJ Svitavy)
   

Zda máte uhrazené příspěvky zjistíte po přihlášení v systému KIS  (videonávod)


Příspěvky uhraďtě, až k tomu budete vyzváni emailem, nebo až tuto informaci dohledáte v systému KIS v sekci PLATBY.
 
 
 
Danou částku uhradíte převodem na účet: 2601915133/2010 – Fio banka(videonávod ZDE).
 
Potvrzení pro pojišťovnu:
 • Potvrzení o provedené platbě vygenerujete v systému KIS  (videonávod ZDE).

Faktura pro zaměstnavatele:

 • Fakturu pro zaměstnavatele naleznete na stejném místě jako potvrzení jen o chlup vedle  (videonávod ZDE).

   
Důležitá věc:
 • V případě, že je sportovec členem více oddílů spadající pod TJ Svitavy, uhradí příspěvek pro TJ pouze v jednom z nich (vybere si v kterém). V ostatních hradí už jen oddílové příspěvky. 
 
Poznámky:
 • Většina pojišťoven dětem proplácí část příspěvků na pohybové kroužky. Částka bývá 500 Kč. Informujte se u své pojišťovny.
  Je nutné jim doložit potvrzení o platbě příspěvků v daném roce ne starší než 3 měsíce. Potvrzení vygenerujete v systému KIS v sekci PLATBY (videonávod
  ZDE).
 
Časté dotazy:
 • Lze uhradit příspěvky na půl roku?  - Ano, lze. Na účet zašlete polovinu stanovené částky. První týden v září potom můžete uhradit druhou polovinu na druhou polovinu roku.
   
 • Jak zjistím, že platba proběhla v pořádku? Po přihlášení do systému KIS uvidíte stav plateb v sekci PLATBY. (videonávod ZDE).
 

Další informace na: atletikasvitavy@seznam.cz


 
 

aktualizováno: 23.09.2022 19:08:23