1. Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělovýchově a sportu 

Všichni členové, kteří se budou účastnit závodů, jsou povinni doložit lékařské posouzení zdravotní způsobilosti, které vystaví praktický lékař. Jedná se o povinnost stanovenou vyhláškou č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Potvrzení se rovněž nahrává do uživatelského profilu v KIS. (Video-návod)

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělovýchově a sportu ke stažení ve formátu pdf.


2. Potvrzení o bezinfekčnosti 

Pokud s nami pojedete na soustředění / tábor, tak si zde stáhnete tento formulář, vytisknete, vyplníte a odevzdáte v den odjezdu s datem vyplnění, který odpovídá datumu odjezdu na soustředění / tábor.

Potvrzení o bezinfekčnosti ke stažení ve formátu pdf.

aktualizováno: 22.04.2024 20:46:03