1. Přihláška do TJ Svitavy do oddílu atletiky 

​Každý, kdo chce být členem Atletiky Svitavy, musí vyplnit přihlášku do Tělovýchovné jednoty Svitavy (dále jen TJ Svitavy). Je to z důvodu řádné evidence členů všech oddílů spadající po TJ Svitavy. 
V přihlášce vypňujete jméno a příjmení budoucího člena a že ho přihlašujete do oddílu atletiky. Dále vyplňujete jeho rodné číslo, což je velice důležité, pro dohledání konkrétní osoby. Vyplňujete i telefonní
a emailový kontakt na zákoného zástupce a trvalé bydliště.  
Může být provedena kontrola správnosti uvedených údajů, proto při jejich vyplňovíní postupujte pečlivě.
Na závěr stvrzujete podpisem, že souhlasíte s dalším spracováním a uchováním uvedeného rodného čísla
v databázi Českého atletického svazu.


Přihláška do TJ Svitavy - oddíl ke stažení ve formátu doc.
 


2. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

​Začátkem roku 2018 vešlo v platnost nařízení k ochraně osobních údajů. Z tohoto nařízení pro náš oddíl vyplývá, že každý člen (zákonný zástupce) musí  vyplnit tento dvoustránkový dokument, kde vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů.  Tento dokument se odevzdává současně s přihláškou do TJ.

Souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení ve formátu doc.

 


3. Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělovýchově a sportu 


Legislativa, konkrétně Vyhláška č. 391/2013Sb.nám ukládá po členech atletiky vyžadovat lékařské posouzení zdravotní způsobilosti k tělovýchově a sportu. Toto potvrzení vám vydá praktický lékař. 

Toto potvrzení není potřeba u dětí, které zatím pouze dochází na tréninky. Až v případě, že je trenér vybere do skupiny, která se účastní závodů, bude potvrzení potřeba.

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělovýchově a sportu ke stažení ve formátu pdf.

 


4. Potvrzení o bezinfekčnosti 


Pokud s nami pojedete na soustředění / tábor, tak si zde stáhnete tento formulář, vytisknete, vyplníte a odevzdáte v den odjezdu s datem vyplnění, který odpovídá datumu odjezdu na soustředění / tábor.

Potvrzení o bezinfekčnosti ke stažení ve formátu pdf.

TOPlist

aktualizováno: 25.11.2020 21:06:20