1.  Přihláška do TJ

  ​Každý, kdo chce být členem Atletiky Svitavy, musí vyplnit přihlášku do Tělovýchovné jednoty Svitavy (dále jen TJ Svitavy). Je to z důvodu řádné evidence členů všech oddílů spadající po TJ Svitavy. 
  V přihlášce vypňujete jméno a příjmení budoucího člena a že ho přihlašujete do oddílu atletiky. Dále vyplňujete jeho rodné číslo, což je velice důležité, pro dohledání konkrétní osoby. Vyplňujete i telefonní
  a emailový kontakt na zákoného zástupce a trvalé bydliště.  
  Může být provedena kontrola správnosti uvedených údajů, proto při jejich vyplňovíní postupujte pečlivě.
  Na závěr stvrzujete podpisem, že souhlasíte s dalším spracováním a uchováním uvedeného rodného čísla
  v databázi Českého atletického svazu.

  Přihláška do TJ Svitavy - oddíl ke stažení ve formátu doc.

   


   

 2. Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělovýchově a sportu

  Legislativa, konkrétně Vyhláška č. 391/2013Sb., nám ukládá po členech atletiky vyžadovat lékařské posouzení zdravotní způsobilosti k tělovýchově a sportu. Toto potvrzení vám vydá praktický lékař. 

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělovýchově a sportu ke stažení ve formátu pdf.
 

TOPlist

aktualizováno: 12.06.2018 09:15:44